DANTŲ PROTEZAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

Dantų protezavimas - viena iš  pagrindinių mūsų odontologijos klinikoje teikiamų paslaugų, dėl to šiame puslapyje pateikiame glaustą informaciją apie TLK lėšomis finansuojamą dantų protezavimo tvarką. Pilną informaciją rasite Šiaulių TLK internetiniame puslapyje.

3 žingsniai TLK dantų protezavimo kompensacijai gauti:

Kas turi teisę į dantų protezavimą?

 • vaikai
 • jaunuoliai iki 18 metų
 • pensijinio amžiaus sulaukę asmenys
 • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys

 

Kokia suma yra kompensuojama?

 • pensininkams – iki 463,13 €
 • pensininkams, kai apatinis žandikaulis plonesnis nei 12 mm – iki 1424,99 €
 • vaikams - iki 236,32 €
 • jaunuoliams – iki 1424,99 €

 

Tuo atveju, kai protezavimo kaštai viršija nustatytus standartus, gyd. odontologas siunčia pacientą į antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumą. Konsiliumas nutaręs išduoda formą 027/a dėl didesnės dantų protazavimo kompensacijos.

 

Kur kreiptis dėl TLK protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo?

Pirmiausia asmuo turi atitikti TLK nustatytas indikacijas. Tai įvertina arba Šiaulių Odontologijos Centro gyd. odontologas, arba pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašęs, gyd. odontologas. Nustačius, jog asmuo atitinka TLK indikacijas, išvada pateikiama 027/a formoje.

 

Asmuo, turintis gyd. odontologo išduotą 027/a formą, kreipiasi į pirminę ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prie kurios yra prisirašęs, ir pateikia šiuos dokumentus:

 • 027/a formą
 • prašymą įrašyti į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas;

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, prie kurios pacientas yra prisirašęs, prašymą registruoja Šiaulių miesto teritorinei ligonių kasai (toliau TLK). TLK išsiunčia priregistruotam pacientui pirmą laišką, kuriame nurodo eilės numerį TLK sąraše. Sulaukęs savo eilės, pacientas gauna antrą TLK laišką, kuriame nurodoma teisė į kompensaciją.

 

Kada galima pradėti protezuoti dantis?

Pradėti gydymą galima sulaukus pirmo TLK laiško. Šiuo atveju pacientas už gydymą susimoka pats, o TLK gydymo kaštus kompensuoja prieėjus eilę (gavus antrą laišką) arba per 3 metus nuo pirmo laiško gavimo.

Pacientas, gavęs antrą laišką turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo laiško gavimo pradėti gydymą. Kitu atveju bus pašalintas iš eilės. Šie asmenys taip pat turi teisę sustabdyti protezavimo paslaugų tiekimą vieneriams metams, parašydami prašymą TLK.

Pakartotinai pacientai į TLK sąrašą gali būti įrašyti ne anksčiau kaip po trijų metų nuo dantų protezavimo išlaidų kompensavimo dienos.

Kaip gauti TLK protezavimo paslaugų išlaidų kompensacija?

Po gydymo pacientai TLK turi pateikti šiuos dokumentus:

 • patvirtintos formos prašymą kompensuoti gydymo išlaidas
 • dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą: arba sąskaitą faktūrą, arba originalų kasos aparato kvitą, arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą, arba originalų banko išduotą dokumentą, patvirtinantį mokėjimo įvykdymą, arba banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo spaudu, arba kitą mokėjimą patvirtinantį dokumentą
 • originalą sąskaitos, kurioje turi būti nurodyta suma, kompensuotina iš PSDF biudžeto;

Jei asmuo, nesulaukęs išlaidų kompensavimo miršta, jo giminaičiai turi teisę gauti neišmokėtą kompensaciją.

 

Turite klausimų dėl dantų protezavimo išlaidų kompensavimo tvarkos? Parašykite mums!